10 GRUDNIA

10 GRUDNIA DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Każdy człowiek prawa ma, mam je i ja!

Prawo do niewiedzy i do upadków, 

prawo do tajemnic, do niepowodzeń, łez.

Prawo do szacunku i do własności,

prawo do radości - koniecznie o tym wiedz!

Bo każdy człowiek prawa ma, mam je i ja!