TELEFON KONTAKTOWY:

 BOGDAN PAŁKA

PREZES ZESPOŁU EDUKACYJNEGO SP. Z O.O.

 724-371-195

 

 DYREKTOR D/S PEDAGOGICZNYCH

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

WIOLETTA ŁĘCKA

603 - 416 - 271

 

 

 

 ŻŁOBEK na ul. Dworcowa 49

 693-577-173

 Przedszkole ul. Dworcowa 49

731-180-923

 

...lub indywidualnie z nauczycielem grupy.

 


Misja Przedszkola:

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

  • Zajęcia z rytmiki - w ramach czesnego;
  • Zajęcia z języka angielskiego - w ramach czesnego;
  • Zajęcia logopedyczne;
  • Zajęcia z nauki pływania na basenie "Arena";
  • Zajęcia z Judo;
  • Koncerty;
  • Teatrzyki;
  • Wycieczki.

  Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i  możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

   Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

   Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy rozwój dziecka.